ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԳԻՐՔ ՏԵՍԼԵԱՆՑ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԳԱՐԷԻՑ[10351]

[10351] Յոմանս՝ վերնագիրս այս. Գիրք տեսլեանց, դնի ՚ի սկիզբն նախադրութեան։ Եւ այս օրինակք ՚ի վերնագիր իւրաքանչիւրոց դնեն. Ովսէէ մարգարէ. Ամովս մարգարէ. եւ այլն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ