ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

ԸՍՏ
ՃՇԳՐԻՏ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽՆԵԱՑ ՄԵՐՈՑ` ՚Ի ՀԵԼԼԵՆԱԿԱՆՆ ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՈՅՆ ԲՆԱԳՐԷ ՚Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆՍ ԲԱՐԲԱՌ։

Նորոգապէս ՚ի լոյս ընծայեալ յընտրելագոյն գրչագիր գաղափարէ, համեմատութեամբ այլեւայլ օրինակաց, հանդերձ կարեւոր ծանօթութեամբք բնաբանին։

Յաշխատասիրութենէ տեառն
Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետի,
՚ի միաբանութենէ Մեծին Մխիթարայ Րաբունապետի
եւ առաջին աբբայի։

Տպագրեալ հրամանաւ
Տ.Տ. Ստեփաննոսի Ագոնց
աստուածապատիւ արհիեպիսկոպոսի եւ
առաջնորդի ուխտին սրբոյն Ղազարու։

1805 ՚Ի Վանէտիկ։ ՌՄԾԴ

՚Ի գործարանի Սրբոյն Ղազարու։

***

elib.ovanitas.com

1.03

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ