Ծիսական բառարան

Հեղինակ՝ Մաղաքիա Արք. Օրմանեան
Հրատարակչություն՝ Կաթ. Անթիլիաս / Երևան
Տարեթիվ՝ 1979 / 1992

Գրքի մասին. Ծիսական բառարանը ոչ միայն կրոնական պաշտոնյաներին հատուկ և հարմար գիտելիքներ է պարունակում, այլև բավարարում է հայ հավատացյալների հետաքրքրությունը, որոնք եկեղեցու տոնական օրերի, եկեղեցում գործածվող սպասքների, զարդերի, զգեստների բացատրությունը իրենց անուններով և ամփոփ մեկնաբանությամբ կգտնեն գրքի էջերում: Յուրաքանչյուր բացվող էջ նորություն է պարունակում: Գիրքը լավագույն ձևով կծառայի իր նպատակին, և ընթերցողին հստակ գաղափար կտա եկեղեցու ծիսագիտության մասին:
Արևմտահայերեն / տե՛ս Արևելահայերեն

Մաղաքիա Արք. Օրմանեան  — «Ծիսական Բառարան» (1979)

Ծիսական բառարան (PDF)