+

Աղոթք Տիրամորը
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ Ձ)
Բժշկության աղոթք
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ՂԱ)
Ի խորոց սրտի խոսք Աստծո հետ
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ Ա)
Աղոթք դիվաց դեմ պայքարի
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ԻԸ)
Աղոթք Արարչին
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ԽԴ)
Աղոթք բժշկության
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ԽԳ)
Աղոթք փրկության
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ԽԲ)
Աղոթք ընդեմ ամենայն չարաց
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ԺԲ)
Աղոթք հույսի
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ՂԴ)
Աղոթք վստահության
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ՁԴ)
Աղոթք գոհության
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ Ղ)
Աղոթք փառաբանության
Գրիգոր Նարեկացի (ԲԱՆ ՂԵ)
Միածին Որդուն
Ներսես Լամբրոնացի
Աղոթք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին 
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք սուրբ Աստվածածնին
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք Տեր Աստծուն 
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք Տիրոջը գիշերվա համար
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք երկնային զորքի միջնորդությամբ 
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք ճանապարհի համար
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք Որդի Աստծոն 
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք Սուրբ Հոգուն
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Աղոթք Հայր Աստծուն 
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Կենսաբեր սուրբ Խաչին
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Շաբաթվա յոթ օրերի աղոթք 
Հովհաննես Վարդապետ Գառնեցի
Հոգեգալուստի տոնի աղոթք
Հովհան Ոսկեբերան
Ճառ աղոթքի մասին
Հովհան Ոսկեբերան
Զղջման աղոթք Արարչին
Յովհան Մանդակունի
«Զորավոր աղոթք»
Եփրեմ Ասորի


+