ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻ
Ձայնագրած աղոթք

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻՁայնագրած աղոթք