ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ

Հայ Կաթողիկէ համայնքների
Թիվ Պատարագի
սովորության համաձայն


alt : test.pdf