Ե՛կ Սուրբ Հոգի

(արեւմտահայերեն)
Ե՛կ Սուրբ Հոգի  եւ երկինքի բարձունքներէն մեզի ղրկէ՛  ճառագայթ մը Քու լոյսէդ: Ե՛կ, ո՛վ Հա՛յր աղքատին,  բաշխող բարիին,  լո՛յս սրտերուն: Ե՛կ, գերագոյն մխիթարիչ եւ քաղցըր հիւր հոգիներուն, ո՛վ կազդուրիչ զովութիւն: Դուն ես հանգիստ յոգնութեան դու՝ զովացում ջերմութեան  եւ սփոփանք լացողին: Ո՛վ Լոյս երջանիկ,  թափանցէ՛ ներսիդին  Քեզի հաւատացողին: Առանց Քու զօրութեան,  մարդուն մէջ ամենայն  բո՛յն է ապականութեան:

Աղտը մաքրէ՛,  չորը թրջէ՛,  վէրքը բուժէ՛,  կարծրը կակղէ՛,  պաղը տաքցու՛ր, ծուռը ուղղէ՛: Քեզի հաւատացողին, Քեզի վստահողին եօթնարփեան շնորհքներդ պարգեւէ՛: Առաքինին վարձատրէ՛, տու՛ր վերջնական փրկութիւն, անվախճան ուրախութիւն. Ամէն: