Մեծ Պահոց աﬔնօրեայ աղօթք

«Նոր աղօթագիրք աշխարհաբար», Հեղինակ՝ Ուզունեան Դաւիթ, Ի Տպարանի Հարց Մխիթարեանց, Վիեննա, 1874: