ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑԸՍՏ ՃՇԳՐԻՏ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽՆԵԱՑ ՄԵՐՈՑ` ՚Ի ՀԵԼԼԵՆԱԿԱՆՆ ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՈՅՆ ԲՆԱԳՐԷ ՚Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆՍ ԲԱՐԲԱՌ։
Նորոգապէս ՚ի լոյս ընծայեալ յընտրելագոյն գրչագիր գաղԳործարան Սրբոյն Ղազարուափարէ, համեմատութեամբ այլեւայլ օրինակաց, հանդերձ կարեւոր ծանօթութեամբք բնաբանին։ Յաշխատասիրութենէ տեառն Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետի, ՚ի միաբանութենէ Մեծին Մխիթարայ Րաբունապետի եւ առաջին աբբայի։
Տպագրեալ հրամանաւ Տ.Տ. Ստեփաննոսի Ագոնց աստուածապատիւ արհիեպիսկոպոսի եւ առաջնորդի ուխտին սրբոյն Ղազարու։ 1805 ՚Ի Վանէտիկ։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

Ցանկ

Հաջորդ էջ